احمد شهید: حقوق بشر در ایران شاید با تعامل در مذاکرات اتمی بهبود یابد

25 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید ضمن اشاره به افزایش تعداد اعدام ها در ایران می گوید، وضعیت حقوق بشر در دوره حسن روحانی بدتر شده است اما، ممکن است با تعامل ایران در مذاکرات هسته ای بهبود یابد.