گزارشها از آزار و اذیت عرب‌های خوزستان

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران به آزار و اذیت و بازداشت گسترده اقلیت عرب ها در استان خوزستان و به ویژه شهر اهواز شدت بخشیده است. عرب های اهواز می گویند، از زندگی معمول و حقوق مدنی محرومند اما ، مقام های امنیتی معترضان را جاسوس های عربستان سعودی می خوانند و آن ها را زیر فشار و شکنجه قرار می دهند.