چرا بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند

08 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمعی از بازنشستگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و برخی دیگر از نهادهای دولتی روز سه شنبه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران تجمع کردند.