حمله نامزدهای جمهوریخواه به توافق هسته ‌ای

25 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امنیت ملی و سیاست خارجی، بحث اصلی آخرین مناظره انتخاباتی داوطلبان جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا بود. همان گونه که انتظار می رفت، نحوه مقابله با تهدیدهای امنیتی و توافق هسته‌ای با ایران، دو موضوع مورد بحث در این مناظره بودند.