ایران، راه ابریشم، و محبوبیت ترامپ در خاورمیانه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی

09 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارآیی سیاست تغییر رژیم در ایران، محبوبیت پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه، و شدت گرفتن رقابت های اقتصادی بر سر راه های ابریشم نوین موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.