استفاده از اسپری فلفل توسط یک پلیس ترکیه در واکنش به اعتراض پناهجویان در شهر دنیزلی

13 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه پناهجویان ایرانی در شهر دنیزلی ترکیه در مقابل مقر پلیس تجمع کرده خواستار حل مشکلات شان هستند، یک پلیس از اسپری فلفل استفاده می کند.

براساس تصاویری که از سوی پناهجویان دنیزلی به دست صدای آمریکا رسیده است، پناهجویان ایرانی در شهر دنیزلی ترکیه که برای تمدید کارت شناسایی خود به اداره مهاجرت این شهر مراجعه کرده بودند، با برخورد نامناسب پلیس ترکیه روبرو شدند.
یکی از ماموران پلیس به سمت یکی از پناهجویان که در صف گرفتن  کارت حضور داشت از اسپری فلفل استفاده کرد.