منصور فرهنگ: تصمیم مجلس ایران پیامد بین المللی عملی علیه آمریکا ندارد

28 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس ایران با مصوبه ای، دولت را ملزم کردند تا برای آنچه دریافت غرامت از دولت آمریکا، نامیده اند، اقدام کند. منصور فرهنگ دیپلمات پیشین می گوید این اقدام ایران عملی نیست.