شلیک به سومین محیط بان در دو روز؛ کهرم: اسلحه را از محیط‌بان‌ها بگیرید

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز از پس از کشته شدن دو محیط بان در استان هرمزگان، یک محیط‌بان دیگر در استان فارس هدف گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و از ناحیه سینه و گلو زخمی شد. مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید که چاره حفظ جان محیط‌بانان، خلع سلاح آنان است.