رابطه ایران و قطر باری دیگر موضوع بحث چهار کشور عرب

09 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر موضوع مورد بحث در جلسه چهار کشور عربی بود که روابط شان را با قطر، با وارد کردن اتهام حمایت از گرو های تروریستی قطع کرده اند.