ایران می تواند کارشناسان خارجی را پس از تحریم ها جذب کند

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالیکه تحریم‌های هسته‌ای غرب، بازار ایران را از سرمایه گذاران و کارشناسان بین‌المللی خالی کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی در ایران معتقد است که با برداشتن تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود سرمایه گذاران و کارشناسان بین‌المللی را به ایران جذب کند.