اعتراض یک مرد به حجاب اجباری با تکان دادن شال سفید در خیابان انقلاب تهران

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک مرد روز دوشنبه ۲۰ اسفند در اعتراض به حجاب اجباری بر روی یک سکو در خیابان انقلاب رفت و شالی سفید را در دست تکان داد.

برخی شاهدان این ماجرا گفته اند که این مرد بعد از پایین آمدن و زمانی که مردم او را فراری دادند،  دقایقی بعد از سوی ماموران بازداشت شده است.