اعتراض یک مرد به حجاب اجباری با تکان دادن شال سفید در خیابان انقلاب تهران

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک مرد روز دوشنبه ۲۰ اسفند در اعتراض به حجاب اجباری بر روی یک سکو در خیابان انقلاب رفت و شالی سفید را در دست تکان داد.

برخی شاهدان این ماجرا گفته اند که این مرد بعد از پایین آمدن و زمانی که مردم او را فراری دادند،  دقایقی بعد از سوی ماموران بازداشت شده است.