تجمع بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان: «سفره ما خالیه، وعده‌ها پوشالیه»

12 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمعی از بازنشستگان شرکت فولادخوزستان در شهر اهواز روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.