تجمع پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج: «استاندار صندلی رو رها کن فکری به حال ما کن»

15 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض رسیدگی نشدن به مطالبات‌شان روز چهارشنبه ۱۵ اسفند دست به تجمع اعتراضی زدند.

پیشتر نیز پرسنل این بیمارستان در مهرماه امسال دست به تجمع اعتراضی زده بودند. براساس گزارش‌ها آن‌ها بیش از یازده ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.