مالباختگان سکه ثامن مقابل قوه قضائیه ایران تجمع کردند

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که جمعی از مالباختگان سکه ثامن روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند مقابل قوه قضائیه ایران در اعتراض به عدم بازپرداخت مطالباتشان تجمع کرده‌اند.