مالباختگان سکه ثامن مقابل قوه قضائیه ایران تجمع کردند

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که جمعی از مالباختگان سکه ثامن روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند مقابل قوه قضائیه ایران در اعتراض به عدم بازپرداخت مطالباتشان تجمع کرده‌اند.