کارگران شهرداری چابهار در اعتراض به چندماه حقوق معوقه خود تجمع کردند

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از کارگران شهرداری چابهار روز دوشنبه، ۲۹ بهمن مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران به چند ماه حقوق معوقه خود معترض و خواستار رسیدگی به مطالباتشان بودند.