مالباختگان موسسه کاسپین بار دیگر در رشت تجمع کردند

21 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در رشت روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان در این تجمع خواهان بازپس‌گیری سپرده‌های خود شدند.