گِل گرفتن در سازمان برنامه و بودجه توسط یکی از کارکنان معترض جهاد کشاورزی

15 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه اعتراضات در ایران، جمعی از کارکنان جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع اعتراضی زدند. تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد که یکی از کارکنان معترض جهادکشاورزی، در سازمان برنامه و بودجه را گل می‌گیرد.