تجمع مشتریان معترض شرکت کرمان خودرو: «مسئولین خطاکار شدند دلال بازار»

19 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از مشتریان معترض به  شرکت «کرمان خودرو» روز یکشنبه ۱۹ اسفند مقابل وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران دست به تجمع زدند.

معترضان در این تجمع شعار«با رشوه و تبانی، کردن ما را عاصی» و «مسئولین خطاکار شدند دلال بازار» سر دادند.