تجمع مالباختگان کاسپین مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران

26 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین روز یکشنبه ۲۶ اسفند بار دیگر مقابل دادسرای عمومی و انقلاب در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.