جمعی از حواله داران خودرو مقابل وزارت صنعت در تهران تجمع کردند

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از حواله داران خودرو، دوشنبه ۲ اردیبهشت مقابل وزارت صنعت در خیابان کریم‌خان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این افراد حدود یک سال پیش اقدام به پیش خرید خودرو کرده بودند تا با قیمت مصوب کارخانه تحویل بگیرند اما اکنون خودرو را در کارخانه به قیمت حاشیه بازار تحویل می‌دهند.