تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس: گرانی، تورم، بلای جان مردم

11 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از کارگران به مناسب روز جهانی کارگر روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهایی همچون «کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد سر»، «گرانی تورم بلای جان مردم»، سر دادند و خواستار رسیدگی به وضعیت صنفی خود شدند.

 خبرها حاکی از به درگیری کشیده شدن تجمعات کارگران در ایران و بازداشت چندین نفر از فعالان کارگری، فرهنگی و دانشجویی است.