مرگ بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران موجب افزایش نگرانی‌ها شده است

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشدار یک نماینده مجلس ایران درباره کشته شدن دستکم ۳ نفر در بازداشتگاه و وضعیت نامعلوم ۳۷۰۰ نفر که در ناآرامی های اخیر ایران دستگیر شده اند، به نگرانی ها در مورد سرکوب معترضان ایرانی دامن زده است.