شعار «بی شرف بی شرف» دانشجویان به بسیجیان پس از رد شدن از روی پرچم آمریکا و اسرائیل

22 دی 1398