تجمع اعتراضی مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران‌ایر مقابل ساختمان وزارت راه ایران

20 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


جمعی از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران‌ایر روز سه شنبه ۲۰ آذرماه در اعتراض به وضعیت صنفی خود  مقابل ساختمان وزارت راه وشهرسازی در تهران تجمع کردند.