تجمع اعتراضی مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران‌ایر مقابل ساختمان وزارت راه ایران

20 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران‌ایر روز سه شنبه ۲۰ آذرماه در اعتراض به وضعیت صنفی خود  مقابل ساختمان وزارت راه وشهرسازی در تهران تجمع کردند.