تجمع فرهنگیان بازنشسته در تهران: فریاد فریاد، از این همه بیداد

24 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از فرهنگیان بازنشسته روز دوشنبه ۲۴ دی ماه مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.