فرهنگیان کرمانشاه با برگزاری تجمع شعار دادند: ایران مال دزدان است، معلم در زندان است

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از فرهنگیان در کرمانشاه روز شنبه ۶ بهمن ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. این تجمع کنندگان با شعار «ایران مال دزدان است، معلم در زندان است» به محبوس بودن معلمان اعتراض کردند.