تجمع مالباختگان کاسپین: دولت ورشکسته، رو پول ما نشسته

20 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.