کارگران شهرداری مریوان برای چندمین روز پیاپی تجمع کردند

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران شهرداری مریوان که خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند برای چندمین روز پیاپی مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.