اعتراض یک نفر در وسط میدان آزادی تهران به فساد مقامات جمهوری اسلامی ایران

22 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


این معترض که صورت خود را پوشانده در میان شرکت کنندگان در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن کاغذی را مقابل صورت خود گرفته که روی آن به انگلیسی نوشت: به فساد ایران اعتراض می کنیم.
در پشت سر او برج آزادی تهران دیده می شود.