تصاویری از خیابان‌های خلوت نوشهر در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن

22 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


براساس تصاویر منتشر شده از شهر نوشهر،  روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه و همزمان با راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن ماه،‌ خیابان های این شهر خلوت است.