ادامه اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در روز دوشنبه ۷ خرداد در شهر کنگاور

07 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه رسانه های دولتی در ایران از پایان اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان می گویند اما فیلم های ارسالی به صدای آمریکا از ادامه این اعتراضات خبر می دهد.