فیلمی از اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در بروجرد با صدای بوق ممتد

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم های ارسالی نشان می دهد گروهی از کامیون‌داران و رانندگان در حاشیه شهر بروجرد به اعتصاب سراسری پیوسته اند