فیلمی از اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در بروجرد با صدای بوق ممتد

08 خرداد 1397