ادامه اعتصاب کامیون‌داران و افزایش پمپ بنزین های تعطیل

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه ۸ خرداد برخی پمپ بنزین های مسیر همدان به کرمانشاه به دلیل اعتصاب بنزین ندارند. فیلم ارسالی