دور تازه اعتراضات به تهران هم رسید | فیلم ارسالی شما

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مخاطبان صدای آمریکا فیلمی ارسال کرده و در آن توضیح می‌دهد که دور تازه اعتراضات در تاریخ پنجشنبه ۱۱ مرداد به تهران نیز رسیده است. در روزهای گذشته در شهرهایی مثل اصفهان، کرج، شیراز، رشت و زنجان تجمعات اعتراضی برپاست.