شعار «آخوند باید گم بشه» در تهران | فیلم ارسالی شما

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم‌های ارسالی به صدای آمریکا حاکی از گسترش اعتراضات در تهران است. در این فیلم معترضان شعار می‌دهند: «توپ، تانک، فشفشه - آخوند باید گم بشه»