مالباختگان کاسپین در رشت: دزدی آشکار است، دولت تو راس کار است

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. 
این مالباختگان در این تجمعات شعار«دزدی آشکار است، دولت تو راس کار است» سر دادند. 

تجمعات اعتراضی مالباختگان کاسپین در ماه‌های اخیر ادامه داشته اما تاکنون به وضعیت آن ها رسیدگی نشده است.