مجید صادقپور: مردم ایران چیزی جز دموکراسی و آزادی نمی‌خواهند

09 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجید صادقپور، دبیر سیاسی سازمان جوامع ایرانیان آمریکا می گوید حمایت بین الملل برای تقویت خواسته های برحق مردم در خیابان های ایران ضروری است.