ادامه اعتراض مردم خرمشهر به بحران آب؛ مسئول بی‌لیاقت نمی‌خواییم، نمی‌خواییم

08 تیر 1397