درگیری معترضان و نیروهای انتظامی در گوهردشت کرج | فیلم ارسالی شما

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلمی به صدای آمریکا ارسال شده که از درگیری معترضان و نیروهای انتظامی در گوهردشت کرج پنجشنبه شب ۱۱ مرداد روایت می‌کند.