شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در تظاهرات اصفهان

09 مرداد 1397