ویدیو ارسالی شما - شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان در کرمانشاه بعد از شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

25 آبان 1398