دست‌کم شش نفر تاکنون در اعتراضات به گرانی بنزین توسط ماموران با گلوله کشته شدند

25 آبان 1398