جزئیاتی از کشته شدن دست کم نه نفر در اعتراضات روز دوشنبه

12 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش امروز تلویزیون دولتی ایران ۹ نفر در درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی در ایران در شب گذشته کشته شده اند. گزارش هوشمند میرفخرائی