زنی که جلوی یک روحانی حجابش را بر می دارد؛ بازتاب در رسانه بریتانیایی

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شجاعت یک زن ایرانی در اعتراض به یک روحانی بر سر حجاب، موضوع گزارشی است که یک روزنامه بریتانیائی به نقل از تصاویر منعکس در یکی از شبکه های مجازی نقل کرده است.