مالباختگان پدیده شاندیز علیه دادستانی مشهد شعار دادند

22 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از مالباختگان شرکت پدیده شاندیز روز چهارشنبه ۲۲ اسفند مقابل دادستانی مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند. این معترضان شعار می دادند: «سنگ رو تو چاه کی انداخت، دادستان خراسان»