تجمع اعتراضی و شعار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

09 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران روز دوشنبه ۹ اردیبهشت دست به تجمع اعتراضی زدند.