تجمع مالباختگان شرکت عظیم‌خودرو مقابل دادسرای اقتصادی تهران

09 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

جمعی از مالباختگان شرکت عظیم‌خودرو روز دوشنبه ۹ اردیبهشت با در دست داشتن تعدادی پلاکارد و سر دادن شعارهایی از جمله «مدیر نمونه شده دزد نمونه» در اعتراض به عدم تحویل خودرو از سوی این شرکت روبروی دادسرای اقتصادی تهران در خیابان کارگر شمالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.