شلیک گاز اشک آور در خیابان کارگر، تهران

10 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از شهروندان توضیح می‌دهد که نیروی انتظامی در خیابان کارگر تهران با گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان حمله کرده است