نگاهی به مواضع همه مقام‌های ارشد آمریکایی درباره اعتراض‌های گسترده در ایران

11 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.