فضای امنیتی در تهران، پنج روز بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران

11 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از تهران گزارش می‌شود که جو به شدت امنیتی است و ماموران با افرادی که قصد فیلمبرداری دارند برخورد می‌کنند